• ‘Anthroposophic Art’

  … โดย : อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจีความคิด ‘มนุษยปรัชญา’ ที่เผยแพร่ในประเทศไทยเกิดมาแล้วช่วงระยะเวลาหนึ่ง มีส่วนหลักที่เผยแพร่ในด้านการศึกษา ศิลปะบำบัด การแพทย์ การเกษตรและนี่เป็นอีกหนึ่งแก่นความคิดมนุษยปรัชญา นั่นคือ ศิลปะ ที่เรียกว่า ‘Anthroposophic Art’ ซึ่งเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อต้นศตวรรษที่ 20 จากงานปาฐกถาจำนวนมากของ ‘ดร.รูดอลฟ์ ...
 • … Emptiness and Wisdom at 5 – 28 June 2015 at  ArtBridge ChiangRai (ABCR) ขอเชิญท่านที่สนใจร่วมวงคุยเรื่องราวของ“ความว่าง”และ“ปัญญา” ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ และศิลปะการมีชีวิตอยู่ ในกิจกรรมขัวศิลปะสนทนา ArtBridge Conversations : Emptiness and ...
 • CSR

  โครงการระบายสีที่หัวใจเด็ก

  … นักเรียนตัวน้อยจากโรงเรียนบ้านทุ่งหลุก เข้าร่วมโครงการ ‘ระบายสีที่หัวใจเด็ก’ โดยเด็กๆ ได้มีโอกาสได้ร่วมระบายสีอย่างใกล้ชิด ที่สตูดิโอศิลปะด้านใน เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายน 2557 โดยใช้แนวทางการทำงานที่ครูมอส-อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี จิตรกร และนักศิลปะบำบัดได้นำการะบายสีกับเด็กๆ แต่ละช่วงวัยมาใช้ในการเรียนการสอน โดยเริ่มตั้งแต่พาเด็กๆ อนุบาลเพลิดเพลินกับสี ส่วนเด็กในชั้น ป.1 – ...
 • CSR

  ศิลปะบำบัดมนุษยปรัชญากับเด็กๆ ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว 3-21พฤศจิกายน2557

  … ครูมอส – อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี จัดกิจกรรม ‘ศิลปะบำบัดมนุษยปรัชญา’ ให้กับเด็กๆ ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว ซึ่งนี่คือครั้งแรกครูมอสได้นำที่ศิลปะบำบัดมนุษยปรัชญา เข้ามาส่วนในการทำงานที่หัวใจ และพลังชีวิตกับเด็กๆ ในพื้นที่ดังกล่าวนอกจากนี้ยังมีนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันศิลปะบำบัดในแนวทางมนุษยปรัชญาเข้าร่วมด้วย โดยใช้เวลาทำงานกับเด็กกลุ่มเป้าหมายตามทิศทาง และรูปแบบการบำบัด ผลการทำงานด้านบำบัดเป็นที่น่าพอใจโดยมีการประสานทั้งทางโรงเรียน การแพทย์ และทางสตูดิโอศิลปะด้านใน
 • CSR

  ครูมอส ร่วมเสวนาในงาน Waldorf Caravan Arts & Craft ครั้งที่ 8 และมอบทุนสนับสนุนกิจกรรมครูโรงเรียนฟ้ากว้าง

  … ครูมอส – อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี เข้าร่วมกิจกรรมงาน Waldorf Caravan Arts & Craft ครั้งที่ 8 ซึ่งจัดขึ้นที่เชียงใหม่ โดยภายในงานครูมอสยังได้ร่วมวงเสวนาเรื่อง ‘สีตามธรรมชาติของเด็ก’ กับครูอุ้ย –  อภิสิรี  จรัลชวนะเพท และครูมัย ...
 • CSR

  พัฒนาครูผ่านกระบวนการสุนทรียภาพ 28 ตุลาคม 2557

  .. สตูดิโอศิลปะด้านใน จัดโครงการ ‘พัฒนาครูผ่านกระบวนการสุนทรียภาพ’ โดยริเริ่มพัฒนาครูในพื้นที่อำเภอเชียงดาวในระยะยาวจากโรงเรียนบ้านทุ่งหลุก โรงเรียนบ้านปางแดง โรงเรียนบ้านเชียงดาว โรงเรียนชุมชนเมืองงาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเชียงดาว โดยในการอบรมครั้งนี้เน้นที่กระบวนการทำงานเชิงสุนทรียภาพผ่านศิลปะหลากแขนงอาทิ การร้องเพลง การระบายสี การลากเส้น และการปั้นดิน โดยครูมอส – อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี เพื่อให้ครูเกิดความสมดุลก่อนที่จะมาพบในครั้งต่อไป  
 • Magenta Experiences through Dyeing & Painting

  … เมื่อวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา 7 Arts Inner Place ได้จัดเวิร์คช้อป โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสีทั้งสองท่านได้แก่ ครูอุ้ย – อภิสิรี จรัลชวนะเพท และครูมอส – อนุพันธุ์ ...
 • สตูดิโอศิลปะด้านในกับการพัฒนาบุคลากรสถาบันราชานุกูล

  … เมื่อศิลปะมนุษยปรัชญาเป็นมิติด้านในที่สำคัญที่หน่วยงานด้านสาธารณสุขให้ความสำคัญในการนำมาพัฒนาบุคลากร ซึ่งก่อให้เกิดความก้าวหน้าในรูปแบบการพัฒนา  ในการนี้ทางสตูดิโอได้จัดกิจกรรมโดยนำการร้องเพลงประสานเสียงกับเปียโนโดย ครูมัย ณภัทร ชัยสุบรรณ์กนก และครูมอส-อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจีได้นำพาผู้คนเดินทางไปค้นหาความหมายที่แท้จริงในโลกศิลปะด้านในผ่านกระบวนการระบายสีบนแง่มุมมนุษยปรัชญา เมื่อวันที่ 23 – 24ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา
 • งานเปิดตัวหนังสือ ‘ระบายสีที่หัวใจเด็ก’  

  สำนักพิมพ์สวนเงินมีมา ร่วมกับ 7 Arts Inner Place, MaMaTa และโรงเรียนอนุบาลบ้านรัก จัดกิจกรรมเพื่อครอบครัว เชิญพ่อ แม่ และผู้ที่สนใจดูแลเด็กปฐมวัย ระดับอนุบาล และประถมศึกษา มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ของเด็กโดยใช้ศิลปะด้านในตามแนวทางมนุษยปรัชญา ผ่านกิจกรรมต่างๆ พร้อมร่วมงานเสวนาหัวข้อ ‘ระบายสีที่หัวใจเด็ก’ โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก ‘ครูอุ้ย ...
 • Painting with Children ระบายสีที่หัวใจเด็ก 13 – 15 MAR 2015 @ 7 Arts Inner Place

  .. ‘Painting with Children’ ระบายสีที่หัวใจเด็ก ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ สตูดิโอศิลปะด้านใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่  คอร์สพื้นฐานสำหรับพ่อ แม่ ครู และผู้ที่สนใจการระบายสีกับเด็กที่จะช่วยให้เด็กเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติ ...