• CSR

  ‘แสงสันติ’ SangSanti

  ‘แสงสันติ’ SangSanti “All things and colours in this world are the reflection of our inner self, Showing themselves only when ...
 • CSR

  โครงการระบายสีที่หัวใจเด็ก

  … นักเรียนตัวน้อยจากโรงเรียนบ้านทุ่งหลุก เข้าร่วมโครงการ ‘ระบายสีที่หัวใจเด็ก’ โดยเด็กๆ ได้มีโอกาสได้ร่วมระบายสีอย่างใกล้ชิด ที่สตูดิโอศิลปะด้านใน เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายน 2557 โดยใช้แนวทางการทำงานที่ครูมอส-อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี จิตรกร และนักศิลปะบำบัดได้นำการะบายสีกับเด็กๆ แต่ละช่วงวัยมาใช้ในการเรียนการสอน โดยเริ่มตั้งแต่พาเด็กๆ อนุบาลเพลิดเพลินกับสี ส่วนเด็กในชั้น ป.1 – ...
 • CSR

  ศิลปะบำบัดมนุษยปรัชญากับเด็กๆ ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว 3-21พฤศจิกายน2557

  … ครูมอส – อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี จัดกิจกรรม ‘ศิลปะบำบัดมนุษยปรัชญา’ ให้กับเด็กๆ ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว ซึ่งนี่คือครั้งแรกครูมอสได้นำที่ศิลปะบำบัดมนุษยปรัชญา เข้ามาส่วนในการทำงานที่หัวใจ และพลังชีวิตกับเด็กๆ ในพื้นที่ดังกล่าวนอกจากนี้ยังมีนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันศิลปะบำบัดในแนวทางมนุษยปรัชญาเข้าร่วมด้วย โดยใช้เวลาทำงานกับเด็กกลุ่มเป้าหมายตามทิศทาง และรูปแบบการบำบัด ผลการทำงานด้านบำบัดเป็นที่น่าพอใจโดยมีการประสานทั้งทางโรงเรียน การแพทย์ และทางสตูดิโอศิลปะด้านใน
 • CSR

  ครูมอส ร่วมเสวนาในงาน Waldorf Caravan Arts & Craft ครั้งที่ 8 และมอบทุนสนับสนุนกิจกรรมครูโรงเรียนฟ้ากว้าง

  … ครูมอส – อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี เข้าร่วมกิจกรรมงาน Waldorf Caravan Arts & Craft ครั้งที่ 8 ซึ่งจัดขึ้นที่เชียงใหม่ โดยภายในงานครูมอสยังได้ร่วมวงเสวนาเรื่อง ‘สีตามธรรมชาติของเด็ก’ กับครูอุ้ย –  อภิสิรี  จรัลชวนะเพท และครูมัย ...
 • CSR

  พัฒนาครูผ่านกระบวนการสุนทรียภาพ 28 ตุลาคม 2557

  .. สตูดิโอศิลปะด้านใน จัดโครงการ ‘พัฒนาครูผ่านกระบวนการสุนทรียภาพ’ โดยริเริ่มพัฒนาครูในพื้นที่อำเภอเชียงดาวในระยะยาวจากโรงเรียนบ้านทุ่งหลุก โรงเรียนบ้านปางแดง โรงเรียนบ้านเชียงดาว โรงเรียนชุมชนเมืองงาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเชียงดาว โดยในการอบรมครั้งนี้เน้นที่กระบวนการทำงานเชิงสุนทรียภาพผ่านศิลปะหลากแขนงอาทิ การร้องเพลง การระบายสี การลากเส้น และการปั้นดิน โดยครูมอส – อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี เพื่อให้ครูเกิดความสมดุลก่อนที่จะมาพบในครั้งต่อไป