• Art is All Around ‘ก้าวแรกบนความหมายศิลปะแห่งชีวิต’

   … กำหนดการคอร์สอบรม  Art is All Around ‘ก้าวแรกบนความหมายศิลปะแห่งชีวิต’ วันพุธที่ 4 – วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2559 โดยวิทยากร ครูมอส – อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี ณ ...
 • ‘Healthy Painting 2015’ (2nd Yr)

  … ‘Healthy Painting 2015’ (2nd Yr) 2 – 6 ธันวาคม 2558 สตูดิโอศิลปะด้านใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่           “ความรู้การระบายสีสำหรับพ่อแม่ ครู นักการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านในเสำหรับเด็กบนวิถีทางมนุษยปรัชญา ความรู้ที่แตกต่างสำหรับผู้สนใจศาสตร์แห่งการระบายอย่างลึกซึ้ง ในการค้นหาศิลปะด้านในเพื่อนำพาให้เด็กของเรามีสุขภาพที่ดี” ...
 • Painting with Children ระบายสีที่หัวใจเด็ก 13 – 15 MAR 2015 @ 7 Arts Inner Place

  .. ‘Painting with Children’ ระบายสีที่หัวใจเด็ก ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ สตูดิโอศิลปะด้านใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่  คอร์สพื้นฐานสำหรับพ่อ แม่ ครู และผู้ที่สนใจการระบายสีกับเด็กที่จะช่วยให้เด็กเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติ ...
 • Magenta Experiences through Dyeing & Painting 6 – 8 FEB 2015 @ Chom Thong and 7 Arts Inner Place

  ฟืก ‘Magenta Experiences through Dyeing & Painting’  6 – 8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ชุมชนจอมทอง อ.จอมทอง และสตูดิโอศิลปะด้านใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่   สัมผัสแห่งมาเจนตา ...
 • Healthy Painting Course

    ‘Healthy Painting Course’ 3 – 7 ธันวาคม 2557 สตูดิโอศิลปะด้านใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่         “ความรู้การระบายสีสำหรับพ่อแม่ ครู นักการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านในเสำหรับเด็กบนวิถีทางมนุษยปรัชญา ความรู้ที่แตกต่างสำหรับผู้สนใจศาสตร์แห่งการระบายอย่างลึกซึ้ง ...