ส้มแสงอัสดง


เรื่องโดย : อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี

นักบวชเรืองนามแห่งราชอาณาจักรคาร์เดียนยืนอย่างสงบ   แลไปเบื้องหน้าบรรยากาศอาบด้วยอณูแสงส้ม ราวกับทุกสรรพสิ่งจมลับในห้วงสีนี้   ดวงอาทิตย์กาลครั้งนั้นงามวิจิตรกว่ายุคสมัยเรา  รอบๆ เต็มไปด้วยอากาศธาตุ แสงของมาเจนตา แดงคาร์มีน และส้มจึงอวลอยู่ในใยอากาศ

ขอบฟ้าเมื่ออาทิตย์อัสดงคตมวลอากาศเริ่มทึบหนาขึ้น   สีแดงคาร์มีนและแดงเวอร์มิเลียนพลันปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็ว  ขอบฟ้าและแม่นำ้สะเทือนระยับด้วยแสงที่มีการเคลื่อนไหวว่องไวนี้

ภาพของแรมบรังค์ จิตรกรชาวดัตช์ซึ่งมีชีวิตในช่วงปีค.ศ.1606-1669 จึงถูกกล่าวถึงในฐานะจิตรกรแห่งแสงอีกคนหนึ่ง  ภาพเขียนจำนวนมากฉายจิตสำนึกของผู้คนในยุคอียิปต์ที่แสงส้มเผยแสงผ่านดวงอาทิตย์อย่างมาก ราวว่าจิตรกรผู้นี้มีเวลาในห้วงนั้น

ส้มจึงเป็นสีที่อยู่กับผู้คนมานานนับหลายพันปี  นึกถึงโทนสีส้มที่เปลี่ยนไปสู่นำ้ตาลไหม้หรือนำ้ตาลโคลนและค่อยๆไปสู่ม่วงที่เกือบจะดำในที่สุด  นี่เป็นวิวัฒนการของสีเช่นเดียวกับสำนึกรู้ตัวของมนุษย์ที่พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

ที่เล่ามา สิ่งนี้ช่วยนำพาความเข้าใจของภาพวาดหรือการปรากฏของการระบายสีส้มได้กว้างไกลกว่าเดิม   ส้มจึงเป็นลำแสงที่มีความอุ่นและสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอวัยวะตับ    เมื่อดวงอาทิตย์ปรากฏบนภาพเขียน  ความสว่างของสีส้มหรือแสงอุ่นในโทนสีอื่นๆ  เป็นเพราะความอุ่นด้านในส่องสว่างสู่ภายนอกด้วย

อาทิตย์ดวงแรกในช่วงวัยอนุบาล จึงกลายเป็นสำนึกแห่งสีนี้ และเป็นความสำคัญของการปรากฏสุขภาวะด้านในด้วย ในภาพการระบายของเด็ก สีที่อุ่นจึงมีผลประโยชน์กับเด็กได้ดีให้สังเกตว่าโดยทั่วๆไปในวัยนี้สีที่อุ่นจะเดินทางอยู่ในรอบกายของเด็ก  ตั้งแต่เสื้อผ้าอาภรณ์ ของเล่นของใช้ สีสันในห้องนอน บนสมุดโน๊ตเล็กผมเคยบันทึกถึงกวีบทนี้เมื่อครั้งศึกษาแก่นแท้แห่งสีส้มจากการสังเกตธรรมชาติอย่างยาวนาน

มากกว่าดวงอาทิตย์ที่ฉานฉาย

ละเอียดกว่าละอองหิมะ

บริสุทธฺ์กว่าพลังแห่งชีวิต

นี่คือตัวตน

จิตวิญญาณในหัวใจเธอ

ตัวตนที่เป็น

            นั่นคือเธอ.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a reply