สตูดิโอศิลปะด้านในกับการพัฒนาบุคลากรสถาบันราชานุกูล


เมื่อศิลปะมนุษยปรัชญาเป็นมิติด้านในที่สำคัญที่หน่วยงานด้านสาธารณสุขให้ความสำคัญในการนำมาพัฒนาบุคลากร ซึ่งก่อให้เกิดความก้าวหน้าในรูปแบบการพัฒนา  ในการนี้ทางสตูดิโอได้จัดกิจกรรมโดยนำการร้องเพลงประสานเสียงกับเปียโนโดย ครูมัย ณภัทร ชัยสุบรรณ์กนก และครูมอส-อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจีได้นำพาผู้คนเดินทางไปค้นหาความหมายที่แท้จริงในโลกศิลปะด้านในผ่านกระบวนการระบายสีบนแง่มุมมนุษยปรัชญา เมื่อวันที่ 23 – 24ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา

Leave a reply