Magenta Experiences through Dyeing & Painting


เมื่อวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา 7 Arts Inner Place ได้จัดเวิร์คช้อป โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสีทั้งสองท่านได้แก่ ครูอุ้ย – อภิสิรี จรัลชวนะเพท และครูมอส – อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี ซึ่งให้ความรู้โดยใช้สีสื่อถึงความสัมพันธ์ที่มีความหมายหยั่งลึกเข้าไปด้านใน โดยเฉพาะการย้อมผ้าที่เป็นการนำสีจากโลกธรรมชาติมาสู่ตัวเราได้อย่างน่าสนใจ ตลอดจนการระบายต่อลงบนกระดาษในรูปของสีน้ำ ที่ทำให้คอร์สนี้เปี่ยมพลังมากที่สุดในโลกศิลปะ และนี่คือเวิร์คช้อปที่จัดต่อเนื่องมาตลอดสามปี ที่นำทางผู้คนมากมายให้พบประสบการณ์ที่สีโอบกอดไปถึงหัวใจของพวกเขา

P2070451 P2060248

Leave a reply