CSR

โครงการระบายสีที่หัวใจเด็ก


นักเรียนตัวน้อยจากโรงเรียนบ้านทุ่งหลุก เข้าร่วมโครงการ ‘ระบายสีที่หัวใจเด็ก’ โดยเด็กๆ ได้มีโอกาสได้ร่วมระบายสีอย่างใกล้ชิด ที่สตูดิโอศิลปะด้านใน เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายน 2557 โดยใช้แนวทางการทำงานที่ครูมอส-อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี จิตรกร และนักศิลปะบำบัดได้นำการะบายสีกับเด็กๆ แต่ละช่วงวัยมาใช้ในการเรียนการสอน โดยเริ่มตั้งแต่พาเด็กๆ อนุบาลเพลิดเพลินกับสี ส่วนเด็กในชั้น ป.1 – ป.2 ก็ได้สัมผัสกับนิทานสี  และปิดท้ายกับเด็กชั้นป.3  ที่ครูมอสได้นำสีจากพืชมาให้เด็กๆ ได้ลองผสานผสมให้อยู่บนพื้นผิวกระดาษภายใต้รอยแปรงจากมือน้อยๆ
3 4

Leave a reply