‘Healthy Painting 2015’ (2nd Yr)

‘Healthy Painting 2015’ (2nd Yr)
2 – 6 ธันวาคม 2558
สตูดิโอศิลปะด้านใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

          “ความรู้การระบายสีสำหรับพ่อแม่ ครู นักการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านในเสำหรับเด็กบนวิถีทางมนุษยปรัชญา ความรู้ที่แตกต่างสำหรับผู้สนใจศาสตร์แห่งการระบายอย่างลึกซึ้ง ในการค้นหาศิลปะด้านในเพื่อนำพาให้เด็กของเรามีสุขภาพที่ดี”
           หากการระบายสีแรกจากปลายพู่กัน คือความสว่างไสวของจิตวิญญาณเด็ก มนุษยปรัชญาแนวคิดของ ดร.รูดอรฟ์ สไตเนอร์ ได้เรียบเรียงความเข้าใจสู่ผู้คนรุ่นแล้วรุ่นเล่า สั่งสมเป็นความรู้ที่เฉพาะเจาะจงด้านการระบายสีอย่างลึกซึ้ง โดยหลักสูตรนี้เริ่มขึ้นในปี 2014 ออกแบบให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และนักการศึกษาที่สนใจระบายสีกับเด็ก เพื่อให้เด็กมีสุขภาพดีในมุมของการเสริมสร้าง (โดยไม่เกี่ยวข้องกับการบำบัดแต่อย่างใด) จากวิทยากรชั้นนำระดับโลก รวมถึงวิทยากรศิลปะมนุษยปรัชญาในแขนงอื่นๆ เช่น ยูริธมี (Eurythmy) และดนตรี (Music) เพื่อช่วยพัฒนาผู้เรียนควบคู่ในหลักสูตรนี้

หลักสูตรการอบรม (ระยะเวลา 3 ปี)
       หลักสูตรใช้เวลาการอบรมเป็นเวลา 5 วัน/ปี (ช่วงเวลาประมาณต้นเดือนธันวาคมของทุกปี) เป็นการให้ความรู้อย่างรอบด้านกับผู้อบรม เพื่อนำไปปฏิบัติได้จริงกับเด็กเล็กจนถึงเด็กอายุ 11 ปี
 *หลักสูตรนี้เป็นภาษาอังกฤษและมีการแปลภาษาไทย

ปีที่ 1: พื้นฐานความเข้าใจมนุษยปรัชญา, พื้นฐานความเข้าใจการระบายสีสำหรับผู้เข้าอบรม พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับสีจากทฤษฎีสี (Artistic schooling for students)
ปีที่ 2: ‘ระบายสีอย่างไรจึงมีสุขภาพดี’ เพื่อนำไปใช้กับเด็กเล็กจนถึงอายุ 11 ปี (Healthy schooling for students)
ปีที่ 3: การฝึกฝนผู้เรียนรายบุคคลกับการระบายสีเพื่อให้เด็กมีสุขภาพดี (Schooling for students to give Healthy exercises for Children)

 การฝึกฝน

  • การระบายสีน้ำในแนวคิดมนุษยปรัชญาในแนวทาง Moist on Moist
  • สำรวจ และพัฒนาทักษะของผัสสะ สังเกตไปกับสีและจิตสำนึกด้านใน
  • ทฤษฎีสีตามแนวมนุษยปรัชญา
  • ดนตรีและยูริธมี


      หัวข้อการอบรมที่สำคัญ

  • พื้นฐานมนุษยปรัชญาเพื่อความเข้าใจมนุษย์
  • การพัฒนาผัสสะทั้ง 12
  • ประวัติศาสตร์ศิลปะในมุมมองมนุษยปรัชญา
  • การทำงานสีที่ส่งผลต่อสุขภาพที่ดีและที่ไม่สมดุล
  • การสังเกตและสามารถพัฒนาการระบายสีในตัวเด็ก
  • ความรู้ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในเนื้อหาวิชาการอบรม

Course Date 2014 (3 – 7 ธันวาคม)
Course Date 2015 (2 – 6 ธันวาคม)
Course Date 2016 (ช่วงเวลาใกล้เคียงกับปีแรก)

ค่าเรียน: ปีละ 14,500 บาท จำนวน 5 วัน (รวมค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าอาหารเช้า-อาหารกลางวัน – อาหารเย็น – อาหารว่าง รวมถึงค่าบริการรถรับส่ง ทั้งไปและกลับจากสถานที่พักถึงสตูดิโอศิลปะด้านใน ตลอด 5 วัน) ชำระค่าลงทะเบียนหลังจากจองทางโทรศัพท์ภายใน 7 วัน

เมื่อเรียนครบ 3 ปี จะได้รับใบประกาศนียบัตร

การเดินทาง:
สำหรับผู้สมัครที่ต้องการบริการรถรับส่ง ไป – กลับ จากสนามบินเชียงใหม่มาถึงสถานที่พักของท่าน และจากสตูดิโอศิลปะด้านในมาถึงสนามบินเชียงใหม่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง โดยไม่มีการแวะเที่ยว) คิดค่าบริการรวม 500 บาท/ท่าน สำหรับกรณีมีผู้เดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป และขออนุญาตปรับราคาค่าบริการรับส่งตามความเหมาะสม หากมีผู้เดินทางรวมน้อยกว่า 10 ท่าน (รายละเอียดดังนี้: วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 12.00 น. และ 16.00 น. <ณ สนามบินเชียงใหม่ หน้าประตูทางออกหมายเลข 2 > วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 น. <ณ สตูดิโอศิลปะด้านใน> (จบคอร์สเวลาเที่ยงตรง 12.00 น.)

*ราคานี้ให้บริการในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม และวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2558 เท่านั้น
**หมายเหตุ: ท่านใดที่สนใจลงสมัครเรียนหลักสูตรนี้ ทางสตูดิโอศิลปะด้านใน ขอความกรุณาให้ท่านรีบจองที่พักด้วยตนเอง เนื่องจากเกรงว่าที่พักบริเวณใกล้กับสตูดิโอศิลปะด้านในจะเต็มค่อนข้างเร็วในช่วงหน้าหนาวนี้

 ประวัติวิทยากร
แซลลี มาร์ติน (Sally Martin)
เริ่มเข้าสู่แวดวงมนุษยปรัชญาตั้งแต่ปี 1980 โดยใช้ชีวิตกับคนที่มีความต้องการพิเศษในแคมป์ฮิลล์ประเทศอังกฤษ สิ่งที่เธอสนใจช่วงนั้น คือศิลปะบำบัดซึ่งเธอได้แรงบันดาลใจจากนักศิลปะบำบัดที่มากประสบการณ์ จากนั้นเธอได้พัฒนาตนเองผ่านการศึกษาศิลปะบำบัดจนจบการศึกษาจาก Emerald Foundation ในประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยร่ำเรียนโดยตรงจาก เลโอนี โคลอต์ เดอบัวร์ (Liane Collot d’Herbois) ปัจจุบันแซลลีเป็นนักศิลปะบำบัดและปรมาจารย์ด้านศิลปะบำบัดโดยเดินทางเป็นวิทยากรทั่วโลก

อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี
จิตรกรและนักศิลปะบำบัดแนวมนุษยปรัชญา ศึกษาศิลปะ และศิลปะบำบัดในประเทศเยอรมัน โดยเป็นผู้ริเริ่มศิลปะบำบัดแนวมนุษยปรัชญาในประเทศไทย ประสบการณ์ในการทำงานศิลปะบำบัดตลอด 10 ปี ในโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ และโรงพยาบาลมนารมย์ มีผลงานวิชาการและงานเขียนด้านศิลปะบำบัด อาทิ เธอเห็นสีสันในดวงตาฉันไหม สำนักพิมพ์สวนเงินมีมา (2010) Art Therapy in Asia สำนักพิมพ์ Jessica (2012) และได้รับเชิญเป็นหนึ่งในวิทยากร World Congress of Art Therapy (2014) ประเทศเกาหลี ปัจจุบันพำนักอยู่ที่สตูดิโอศิลปะด้านใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

เคนยะ มิทาราอิ (Kenya Mitarai)
นักยูริธมี (Eurythmy) มากประสบการณ์ จบการศึกษาจาก Eurythmy Spring Valley, USA ปัจจุบันสอนวิชายูริธมีให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนไตรพัฒน์ (Tripat School) โรงเรียนที่จัดการศึกษาในแนวทางมนุษยปรัชญา (Waldorf Education)

สตูดิโอศิลปะด้านใน
เลขที่ 505 หมู่ 7 หมู่บ้านบ้านดง ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170 ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณรุ่งวิสาข์ โทร.093-235-6679 จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 18.00 น. Email: [email protected] Website: www.arttherapythai.com

สถานที่พักที่ใกล้กับสตูดิโอศิลปะด้านใน
มะขามป้อม (ศูนย์เชียงดาว) สามารถเดินเท้ามาถึงสตูดิโอ ภายในเวลา 5 นาที โทร.053-456-016 www.makhampom.net
เชียงคำหลวง รีสอร์ท สามารถเดินทางด้วยรถยนต์มาถึงสตูดิโอ ภายในเวลา 15 นาที โทร.053-388-333
Aurora Resort สามารถเดินทางด้วยรถยนต์มาถึงสตูดิโอ ภายในเวลา 15 นาที โทร.053-456-928 www.auroraresort.com
The Teak Resort สามารถเดินทางด้วยรถยนต์มาถึงสตูดิโอ ภายในเวลา 15 นาที โทร.089-112-4747, 084-701-8111, 089-960-1655 www.the-teak-resort.com, www.facebook.com/TheTeakResort
Chiang Dao Nest (มี 2 สาขาบริเวณใกล้กัน) สามารถเดินทางด้วยรถยนต์มาถึงสตูดิโอ ภายในเวลา 15 นาที โทร.053-456-242 www.chiangdaonest.com
Malee’s Nature Lovers Bungalow สามารถเดินทางด้วยรถยนต์มาถึงสตูดิโอ ภายในเวลา 15 นาที โทร.053-456-426 www.maleenature.com
Chiang Dao Hut สามารถเดินทางด้วยรถยนต์มาถึงสตูดิโอ ภายในเวลา 15 นาที โทร.053-456-625 www.chiangdaohut.com
โรงแรมเชียงดาวอินน์ สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ ภายในเวลา 10 นาที โทร.053-455-132
Yang Tone Farm Stay สามารถเดินทางด้วยรถยนต์มาถึงสตูดิโอ ภายในเวลา 15 นาที โทร.081-671-4783,  081-287-9397,  053-121-626 www.yangtonefarmstay.com

*หมายเหตุ: หากท่านต้องการเลือกสถานที่พักอื่นที่นอกเหนือจากนี้ กรุณาเลือกบริเวณภายในตัวเมืองเชียงดาว เพื่อความสะดวกในการเดินทาง  


นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมพิเศษสำหรับผู้เข้าอบรมที่พาครอบครัวมาด้วย ซึ่งเป็นกิจกรรมสำหรับครอบครัวอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ภายในอำเภอเชียงดาว โดย ‘แม่ตา’ – วรณัน โทณะวณิก จาก MaMaTa หากผู้เข้าอบรมท่านใดสนใจ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ (มีค่าใช้จ่ายต่างหาก)

ใบสมัคร Healthy Painting 2015 ฉบับภาษาไทย

 

Leave a reply