สารคดี ก(ล)างเมือง : ระบายสีที่หัวใจ

….
สารคดีชุด ‘ก(ล)างเมือง’ สถานีโทรทัศน์ ThaiPฺBS  สัมภาษณ์ ‘ครูมอส – อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธุ์ขจี’  นักศิลปะบำบัดในแนวมนุษยปรัชญา ตอน การระบายสีที่หัวใจ
ออกอากาศเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559

Leave a reply