ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคทฤษฎีหลักสูตรพื้นฐานศิลปะบำบัดฯ รุ่น ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 รายชื่อของผู้ผ่านการสอบสามารถตรวจสอบได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

 

รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคทฤษฎีหลักสูตรพื้นฐานศิลปะบำบัดฯ รุ่น ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

Leave a reply