หลักสูตร “ศิลปะเพื่อสุขภาพ สำหรับพ่อแม่ ครู และผู้สนใจทั่วไป” Art for Health for Parents

สำหรับพ่อแม่ ครู และผู้สนใจศาสตร์แห่งด้านในทาง ๗ Arts inner Place เปิดหลักสูตรอบรมที่ชื่อว่า ‘ ศิลปะเพื่อสุขภาพ’ (Art for Health Programme) เพื่อนำความรู้จริงแท้ของศิลปะมาพัฒนาสุขภาพทางจิตวิญญาณแก่ผู้ที่สนใจ

หลักสูตรอบรม ‘ ศิลปะเพื่อสุขภาพ’ (Art for Health Programme) บนพื้นฐานแห่งความดีความงามและความจริงศาสตร์หนึ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นจากอนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี  ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะในเชิงสุขภาพในประเทศไทยนำทางความรู้จริงแท้ศิลปะบนความหมายของสุขภาพทางจิตวิญญาณเชื่อมโยงไปกับระบบความสมดุลทางจิตวิญญาณ  หลักการสำคัญคือการนำศิลปะที่สอดคล้องกับจิตวิญญาณมาสร้างสรรค์ด้านในให้กับพ่อแม่ ครู และผู้สนใจใฝ่หาศาสตร์แห่งด้านใน

ศิลปะด้านในสำคัญกับพ่อแม่อย่างไร ในหลักสูตรนี้ ชวนให้พ่อแม่มาค้นหาศิลปะด้านในตนเอง เพื่อพัฒนา กาย และจิตวิญาณของพ่อแม่ ผ่านสุนทรียภาพของสี เพื่อให้เกิดความสมดุล และพัฒนาศักยภาพด้านใน เพื่อประโยชน์กับเด็กรอบๆตัวเรา

‘เด็กสะท้อนภาพของพ่อแม่’ พ่อแม่ ครู เป็นฐากฐานทางจิตวิญญาณของเด็ก จิตวิญญาณของเด็กเป็นเช่นไร สะท้อนคุณภาพด้านในของพ่อแม่ การเลี้ยงดูด้วยความเข้าใจในตัวเด็ก ทำให้เด็กได้พบกับศิลปะภายในตนเอง และสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพอย่างเป็นธรรมชาติ

ความงาม ที่รับรู้ได้จากประตูรับสัมผัสผ่านดวงตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ที่ละเอียดอ่อนถึง 12 การรับสัมผัสด้วยกัน ศิลปะที่ละเอียดอ่อนงดงามจะปรากฏขึ้นบนหลักสูตรนี้ ผ่านศิลปะแห่งการระบายสี การร้องเพลงประสานเสียงเปิดอายตนะแห่งการรับรู้ความงามทั้งหมด

ในหลักสูตรนี้ เป็นโอกาสของพ่อแม่ที่จะเข้าไปสัมผัสกับชีวิตตนเอง และเด็ก ที่จะ ‘รับและเรียนรู้’ ต่อโลกแห่งความดีงามผ่านศิลปะ พ่อแม่จะทำอย่างไร เพื่อที่จะเป็นผู้เอื้อให้เด็กได้ใช้ความงามของศิลปะพัฒนาศักยภาพของเขาให้เติบโต มีจิตใจที่สูง เพื่อเขาจะได้มั่นคงและมีความสามารถของการตัดสินใจที่เด่นชัด อันนำไปสู่การนำทางชีวิต ซึ่งมาจากรากฐานพลังด้านในของพ่อแม่นี่เอง

“เพราะที่แห่งนี้
จะพาเดินทางถึงศิลปะแห่งชีวิต
บนความเข้าใจที่ละเอียดลึกซึ้ง…”

หลักสูตรระยะสั้นที่หลายคนเฝ้ารอ…
สถาบันศิลปะบำบัดในแนวมนุษยปรัชญา ขอเชิญพ่อแม่ ครู และผู้สนใจ ก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ด้านในอย่างเป็นธรรมชาติ ผ่านความงามของศิลปะที่ลึกซึ้ง ใน หลักสูตร Art for Health for Parents : ศิลปะเพื่อสุขภาพ พาทุกท่านเรียนรู้ด้านในตนเอง สู่การเรียนรู้ความเข้าใจเด็กผ่านศิลปะบนความรู้ศิลปะเพื่อสุขภาพ -Art for Health อบรมโดยครูมอส อนุพันธุ์
พฤกษ์พันธ์ขจี จิตรกรและนักศิลปะบำบัดมนุษยปรัชญา :ผู้เขียนหนังสือและงานวรรณกรรม/บทความวิชาการเกี่ยวกับศิลปะด้านใน อาทิ หนังสือArt Therapy in Asia

การเรียนแบ่งเป็น 3 ครั้ง ต่อเนื่อง
ครั้งที่ 1 : เสาร์ อาทิตย์ที่ 24-25 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ครั้งที่ 2 : เสาร์ อาทิตย์ที่ 29-30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ครั้งที่ 3: วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ที่ 18-19-20 สิงหาคม พ.ศ. 2560
สถานที่เรียน
ครั้งที่ 1-2 เรียนที่กรุงเทพมหานคร บ้านสำราญ ซอยแจ้งวัฒนะ 14 (บริษัท มามาตา จำกัด)
ครั้งที่ 3 เรียนที่ สตูดิโอศิลปะด้านใน (๗ Arts Inner Place) อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดและใบสมัครทาง
https://drive.google.com/…/0B8wwxsIwWNk-QnZ5cUQ0QmhvY…/view…
ติดต่อสอบถาม โทร. 085-3704202, 086-1815593 (วรัญญา) จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.30-17.30 น. หรือทางอีเมล์ [email protected] Website: www.arttherapythai.com

ติดตามบรรยากาศการเรียนรู้จากงาน Forum ๗ ตามลิงค์ที่แนบมานี้ https://www.youtube.com/watch?v=AAMt2NQwKyE

Leave a reply