ประกาศรายชื่อนักศึกษารุ่นที่ ๑ ที่จบหลักสูตรพื้นฐานศิลปะบำบัดในแนวทางมนุษยปรัชญาประจำปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙

รายชื่อของผู้จบหลักสูตรฯ สามารถตรวจสอบได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

 

ประกาศ รายชื่อผู้จบหลักสูตรพื้นฐานนักศิลปะบำบัดฯ รุ่นที่ 1

Leave a reply