Foundation of Light, Colour, and Darkness

For English, please click the link below

สิ่งที่เรียกว่าปรากฎการณ์ในมนุษยปรัชญา สิ่งนั้นย่อมมีกระบวนการด้านจิตวิญญาณอย่างน่าสนใจใคร่รู้

………………

สีจึงเป็นปรากฏการณ์
ผ่านความมืด และความสว่าง
และการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นนักบำบัด ก็จึงเป็นกระบวนการ
ผ่านปฏิภาคเหล่านี้
ใครสักคน ค้นหา สืบเสาะ และแสวงหาเรื่องราวนี้ในระดับลึก
นี่อาจเป็นคำตอบสุดท้ายคุณ…
แต่สิ่งสำคัญที่สุดความสามารถในการเป็นนักบำบัด และนักเยียวยาคือความสามารถในการรักษาสมดุลตนเอง และเราจึงมีพื้นที่ในการเยียวยาผู้คนอย่างแท้จริง

หลักสูตรแสง สี และความมืด(Foundation of Light Colour and Darkness)
คอร์สสำหรับ นักบำบัด โค้ช กระบวนกร นักศิลปะบำบัด ครู แพทย์ พ่อแม่ และผู้ทำงานด้านสาธารณสุข
ความรู้และการปฏิบัติทางศิลปะที่จะพาแสง สี และความมืดเป็นกระบวนการพัฒนาตนอย่างแท้จริง
หลักสูตรนี้เรียนที่ 7Arts Inner Place อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
สนใจกรุณาศึกษารายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร ค่าใช้จ่าย
สอบถามเพิ่มเติม 0853704202 /0861815593 Mon-Fri
9.30a.m.-5.30p.m.หรือ Inbox

ดาวน์โหลดรายละเอียดที่ https://drive.google.com/…/0B8mqJegq2-1PVk9rdlRDMV9BL…/view…

For English, please click https://drive.google.com/file/d/0B8wwxsIwWNk-QlVqOTJpdDBNdVE/view

Leave a reply