โครงการศิลปะด้านในเพื่อพัฒนาสุนทรียภาพสำหรับผู้ทำงานด้านเด็กปฐมวัย

.
บนหนทางศิลปะแห่งด้านในจะพาผู้ทำงานด้านเด็กปฐมวัย/ประถมศึกษา ครู พ่อแม่ทั่วประเทศ
เดินไปอย่างช้าๆกับสุนทรียภาพของศิลปะ บนความรู้ที่แตกต่างสำหรับผู้สนใจศาสตร์แห่งการระบายสี ดนตรี การเล่านิทาน ในความหมายเรียบง่ายและงามอย่างลึกซึ้งบนรากฐานศาสตร์แห่งจิตวิญญาณ เพื่อการค้นหาศิลปะด้านในตัวเรา และมุ่งพัฒนาศักยภาพในการทำงานกับเด็กอย่างเป็นธรรมชาติ

นำความรู้มาประสานกับวิถีชีวิตได้อย่างลงตัว ขยายสู่ความหมายที่เด่นชัดของการศึกษาด้านเด็กในพื้นที่ชุมชนของตนเอง ตลอดจนเครือข่ายพื้นที่ใกล้เคียง และครอบคลุมทั่วประเทศโดยวิทยากรมากประสบการณ์ ครูอุ้ย-อภิสิรี จรัลชวนะเพท ครูมอส-อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี ครูมัย-ณภัทร ชัยสุบรรณ์กนก และหมอปอง-นพ.ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล

รับสมัครผู้สนใจที่ต้องการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เข้าร่วมอบรมใน ‘โครงการศิลปะด้านในเพื่อพัฒนาสุนทรียภาพสำหรับผู้ทำงานด้านเด็กปฐมวัย’ โดยการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สสส.)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2562 #สำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้
ผู้ผ่านคัดเลือกอบรม ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านรัก สุขุมวิท 40 กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดโครงการ และขั้นตอนการรับสมัครทาง https://drive.google.com/file/d/1LKO2EI6mNUTt_UlXMuRig-tuRC-FcZkI/view?usp=sharing

ใบสมัครทาง https://drive.google.com/file/d/1T7vUmAuaeiRiGTtnjjwmbfZXLiwJHDk9/view?usp=sharing

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 085-3704202 และ 086-1815593 (วรัญญา) วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00-17.30 น.
อีเมล์ [email protected]
เว็บไซต์ www.arttherapythai.com
เฟสบุค www.facebook.com/InnerArttoAesthetics

Leave a reply