สิงหาคม ปี 57 ที่ผ่านมา ‘นักเรียนหลักสูตรพื้นฐานนักศิลปะบำบัดในแนวทางมนุษยปรัชญารุ่นที่ 2′ ได้เรียนรู้อย่างเข้มข้น ผ่านการทำงานศิลปะที่หลากหลาย อาทิ การระบายสีน้ำแบบเปียกบนเปียก การวาดภาพสัตว์ต่างๆ ภาพวิวทิวทัศน์ สิ่งแวดล้อมรอบตัว และการระบายสีแบบซ้อนทับ รวมถึงได้แบ่งปันผลงานศิลปะของตัวเองให้แก่เพื่อนนักเรียนเพื่อเป็นการแบ่งปันแรงบันดาลใจให้กันและกัน  ครั้งต่อไป หลักสูตรพื้นฐานนักศิลปะบำบัดจะเข้มข้นขึ้นไปอีกขั้น ในเดือนมกราคม 58 ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านรัก

IMAG2041